Menu

- na úvod -

- počítáme do dvaceti -

- tvary věcí -

- vyznačujeme body -

- rýsujeme úsečky -

- přímka -

- počítáme do sta -

- přenášení úseček -

- vrcholy, strany, hrany -

- násobíme -

- dělíme -

- pětiminutovky -

- opakování -


Pomůcky do hodin matematiky

Počítáme do dvaceti

Výklad - Opakujeme čísla do dvaceti: numerace, počítání a třídění, jednociferná a dvojciferná čísla, čísla hned před (hned za), více, méně, stejně, řada čísel, nerovnice, hodiny
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -

1) Opakujeme počítání do deseti
a) Počítáme hbitě: počítání
b) Zaměňujeme sčítance: počítání
c) Přičítáme 1, 2, 3 a 4 se záměnou sčítanců: počítání
d) Počítáme s nulou: počítání

Výklad - Opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -

2) Počítáme bez přechodu přes deset
a) Počítáme hbitě - využijeme záměnu sčítanců: počítání
b) Sčítání pro dobré počtáře: počítání
c) Kolik doplníme do daného výsledku: počítání
d) Odčítání pro dobré počtáře: počítání
e) Kolik odečteme, abychom dostali daný výsledek: počítání

Výklad - Opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -

3) Počítáme s přechodem přes deset
a) Doplníme správný sčítanec: počítání
b) Píšeme výsledky: počítání
c) Píšeme výsledky: počítání
d) Píšeme výsledky: počítání
e) Dopíšeme chybějící čísla ve výpočtech: počítání

4) Opakujeme počítání do dvaceti
a) Počítáme hbitě: počítání
b) Doplňujeme tabulku prodejů chleba: počítání
c) Doplňujeme tabulku bedniček natrhaných jablek: počítání

5) Procvičování sčítání a odčítání do dvaceti (hry jsou na čas - snažíme se o co nejlepší výsledek)
a) Pexeso s čísly - tři úrovně obtížnosti - každá s dvěma obrázky: pexeso
b) Sčítání a odčítání - jednodušší počítání - spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra
c) Sčítání s přechodem přes deset - spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra
d) Sčítání a odčítání do dvaceti - spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra

6) Slovní úlohy
a) V lese - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
b) V sadě - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
c) Čápi - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
d) Na zahradě - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
e) Na hradě - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
f) Na žaludách - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
g) Hasiči - vyřeš tři slovní úlohy: úlohy

7) Magické čtverce
a) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 18: čtverec
b) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 12: čtverec
c) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 15: čtverec

8) Malované opakování
a) Vybarvuj políčka v zadaném intervalu výsledku: list
b) Vybarvuj políčka podle výsledků příkladů: list

Výklad - Násobíme a dělíme do dvaceti
Prvotní seznámení s operací násobení a dělení. Naučíme se ke konkrétním situacím a schématům sestavovat znázorněné příklady násobení a dělení a naopak příklady násobení a dělení také znázorňovat.
- prezentace s úkoly -


Tvary věcí

Poznáváme hlavní rovinné i prostorové geometrické útvary. Učíme se vnímat geometrii ve skutečnosti, která nás obklopuje.
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -

Vybarvování: obrázek si po stáhnutí otevři v programu Malování a vybarvi
- kruhy žlutě
- čtverce modře
- trojúhelníky hnědě


Vyznačujeme body

Objasníme si pojem bod. Pomocí vyznačování bodů zaznamenáváme rozmístění různých objektů.
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -


Rýsujeme úsečky

Objasníme si pojem úsečka. Učíme se vyznačovat úsečky na přímé čáře, rýsovat úsečky s jedním daným krajním bodem a dvěma danými krajními body. Učíme se vnímat modely úseček i v realitě.
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -


Přímka

Objasníme si pojem přímka, polopřímka, polopřímky k sobě opačné, přímky různoběžné. Učíme se rýsovat libovolné přímky, dané dvěma body. Určujeme, zda dané body leží, nebo neleží v přímce.
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -


Počítáme do sta

Výklad - Poznáváme přirozená čísla do sta
Poznáváme čísla do 100 a počítáme po desítkách - seznámení s přirozenými čísly do 100. Nejdříve počítáme po deseti, seznamujeme se s číselnou osou, se sčítáním, s odčítáním desítek.  Pracujeme s příslušnými pracovními listy, se stovkovým počítadlem, s číselnou osou, čtvercovou sítí a s kalkulátory.
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -

Výklad - Počítáme po jedné, využíváme počítadlo, číselnou osu. Zapisujeme čísla, naučíme se počítat po jedné na kalukulačce. Věnujeme se hodinám - zápisu času. Rozkládáme čísla v desítkové soustavě. Určujeme čísla před, za, hned před, hned za. Porovnáváme čísla, řešíme nerovnice.
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -

1) Číselné řady
a) Čísla od 20 do 30: řada
b) Čísla od 30 do 40: řada
c) Čísla od 40 do 50: řada
d) Čísla od 51 do 66: řada
e) Čísla od 66 do 83: řada
f) Čísla od 84 do 100: řada
g) Počítáme po desítkách do 100: řada

2) Čísla podle velikosti
a) Srovnej čísla podle velikosti od nejmenšího po největší: řada
b) Srovnej čísla podle velikosti od největšího po nejmenší: řada

3) Číslo hned před a hned za
a) Zapiš číslo hned před a hned za uvedeným číslem: čísla
b) Zapiš číslo hned před a hned za uvedeným číslem: čísla
c) Zapiš číslo hned před a hned za uvedeným číslem: čísla

4) Zápis čísel
a) Přečti číslo a připoj k němu jeho správný zápis: zápis
b) K zápisu připoj správné číslo: zápis
c) Přečti a zapiš číslo: zápis
d) Přečti a zapiš číslo: zápis

5) Rozklad čísel
a) Přiřazuj čísla podle počtu desítek a jednotek: čísla
b) Přiřazuj čísla podle počtu desítek a jednotek: čísla
c) Rozkládej čísla na desítky a jednotky: čísla
d) Rozkládej čísla na desítky a jednotky: čísla

6) Porovnání čísel
a) Porovnej dvě čísla (desítky): porovnání
b) Porovnej dvě čísla: porovnání
c) Porovnej dvě čísla: porovnání
d) Vyhledej čísla podle zadaných nerovností a vybarvi je podle zadání, doplň čísla na číselné ose: pracovní list

7) Součty a rozdíly
a) Do tabulky zapisuj součty a rozdíly dvojice čísel (desítky): tabulka
b) Do tabulky zapisuj součty a rozdíly dvojice čísel: tabulka
c) Čísla v prvním řádku zvětšuj o 20 a poté zmenšuj o 30: tabulka
d) Sčítání desítek - doplňuj sčítance a součty: příklady

8) Sčítáme a odčítáme do 100 bez přechodu přes základ
a) Čísla v tabulce zvětšuj a zmenšuj podle pokynů: tabulka
b) Doplň chybějící číslice ve výpočtech: příklady
c) Přičítáme a odčítáme desítky - doplň tabulku: tabulka
d) Vypočítej zadané příklady: příklady
e) Vypočítej zadané příklady: příklady

9) Slovní úlohy
a) V lese - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
b) V sadě - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
c) Čápi - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
d) Na zahradě - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
e) Na hradě - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
f) Na žaludách - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
g) Hasiči - vyřeš tři slovní úlohy: úlohy

Výklad - Sčítáme a odčítáme do sta s přechodem: nácvik příčítání a odčítání jednociferných čísel s přechodem přes základ a složitější aplikační úlohy
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -

10) Součty a rozdíly s přechodem přes základ
a) Do tabulky zapisuj součty a rozdíly dvojice čísel: tabulka
b) Do tabulky zapisuj součty a rozdíly dvojice čísel: tabulka
c) Čísla v prvním řádku zvětšuj a poté zmenšuj: tabulka
d) Doplňuj sčítance a součty: příklady
e) Doplňuj menšence, menšitele a rozdíly: příklady

11) Magické čtverce
a) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 51: čtverec
b) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 60: čtverec
c) Doplň vynechaná čísla ve čtverci tak, aby součet čísel ve všech směrech byl vždy 66: čtverec

12) Sčítáme a odčítáme do 100 s přechodem přes základ
a) Čísla v tabulce zvětšuj a zmenšuj podle pokynů: tabulka
b) Doplň chybějící číslice ve výpočtech: příklady
c) Přičítáme a odčítáme - doplň tabulku: tabulka
d) Vypočítej zadané příklady: příklady
e) Vypočítej zadané příklady: příklady

13) Procvičování sčítání dvouciferných čísel (hry jsou na čas - snažíme se o co nejlepší výsledek)
a) Sčítání a odčítání dvou dvouciferných čísel - spočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra
b) Sčítání a odčítání čísel (do 200) - vypočítej 10 náhodně vybraných příkladů: hra

14) Slovní úlohy
a) Lesníci - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
b) Sadař - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
c) Sčítání čápů - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy
d) Úklid na zahradě - vyřeš dvě slovní úlohy: úlohy

15) Malované opakování
a) Vypočítej příklady (správný výsledek se zabarví zeleně), poté výsledek vyhledej a vybarvi v tabulce: šest listů
b) Doplň výsledky sčítání a odčítání v domečcích - správný výsledek se zabarví: dva listy

16) Písemné sčítání a odčítání
a) Vypočítej příklady písemného sčítání a odčítání (správný výsledek je vyhodnocen nápisem SPRÁVNĚ): tři listy


Přenášení úseček

Zaměříme se na nácvik přenášení úseček pomocí proužku papíru, objasníme si pojmy shodné úsečky, porovnávání úseček, střed úsečky, grafický součet a rozdíl úseček.
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -


Poznáváme vrcholy, strany a hrany

Propojujeme a opakujeme probrané geometrické učivo ve vzájemných souvislostech. Žáci poznávají body jako vrcholy n-úhelníků a hranatých těles, úsečky jako strany n-úhelníků a jako hrany těles. Pomocí proužku papíru porovnáváme strany čtverců a obdélníků.
- prezentace s úkoly - - - pracovní listy -


Násobíme

list pro vyznačení splnění úkolů -

1) Násobíme jedničkou
a) příklady k procvičení: příklady
b) příklady k procvičení: příklady
c) úsudková slovní úloha: úloha
d) opakování násobliky: opakování

2) Násobíme deseti
a) násobky deseti: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování

3) Násobíme pěti
a) násobky pěti: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování
f) opakování násobilky: opakování

4) Násobíme dvěma
a) násobky dvou: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování
f) opakování násobilky: opakování

5) Násobíme třemi
a) násobky tří: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování
f) opakování násobilky: opakování

6) Násobíme čtyřmi
a) násobky čtyř: násobky
b) příklady k procvičení: příklady
c) příklady k procvičení: příklady
d) úsudková slovní úloha: úloha
e) opakování násobilky: opakování
f) opakování násobilky: opakování

7) Násobky čísel
a) Procházíme bludišti podle násobků jednotlivých čísel: pět bludišť
b) Opakujeme násobky čísel 2 - 10: násobky

8) Řetězce pro násobilku
Doplňujeme čísla do kroužků a k šipkám tak, aby se střídalo násobení s odčítáním. Pomocí odčítání by nám v zabarveném kroužku mělo vždy vyjít jednociferné číslo. Komu se podaří vytvořit co nejdelší řetězec tak, aby obsahoval všechny spoje dané násobilky? - řetězce -

9) Opakování násobení
a) procvičování násobilky - vybereme si násobilku, kterou chceme procvičovat a klikneme na START: procvičování
b) spojování příkladů se stejnými výsledky: dvojice
c) procvičování násobilky: příklady
d) opakování násobilky - po spuštění programu žák zadá, do kolika chce počítat (jak velký má být výsledek): program

10) Slovní úlohy
a) usuzujeme a počítáme: slovní úlohy
b) usuzujeme a počítáme: slovní úlohy
c) počítáme dvě slovní úlohy: slovní úlohy
d) počítáme dvě slovní úlohy: slovní úlohy


Dělíme

1) Dělíme dvěma
a) úsudkové příklady: příklady
b) příklady k procvičení: příklady

2) Dělíme třemi
a) úsudkové příklady: příklady
b) příklady k procvičení: příklady
c) opakujeme dělení: příklady

3) Dělíme čtyřmi
a) úsudkové příklady: příklady
b) příklady k procvičení: příklady
c) opakujeme dělení: příklady

4) Dělíme pěti
a) úsudkové příklady: příklady
b) příklady k procvičení: příklady
c) opakujeme dělení: příklady

5) Dělíme deseti
a) úsudkové příklady: příklady
b) příklady k procvičení: příklady
c) opakujeme dělení: příklady

6) Opakování dělení
a) spojování příkladů se stejnými výsledky: dvojice
b) procvičování dělení: příklady

7) Slovní úlohy
a) usuzujeme a počítáme: slovní úlohy
b) usuzujeme a počítáme: slovní úlohy
c) počítáme dvě slovní úlohy: slovní úlohy


Pětiminutovky

1) Sčítání a odčítání do 100 (jednociferný bez přechodu)
a) příklady
b) příklady
c) příklady

2) Sčítání a odčítání do 100 (jednociferný s přechodem)
a) příklady
b) příklady
c) příklady

3) Sčítání a odčítání do 100 (desítky)
a) příklady
b) příklady
c) příklady

4) Sčítání a odčítání do 100 (dvojciferná čísla)
a) příklady
b) příklady
c) příklady


Souhrnné opakování

Spojuj příklady se stejnými výsledky: dvojice

Souměrnost: obrázek si otevři v Malování. Poté červenou barvou dobarvi jakoby podle zrcátka souměrný obrázek.

Násobení a dělení: domino vytiskneme, rozstříháme a skládáme.