Menu

- na úvod -

- hudební výchova -

Pomůcky do hodin výchov

Hudební výchova

Počasí - 1. setkání
- Kočka leze dírou - - - Okolo Frýdku - - - Pastorální - - - příprava -

Vlnky a vlny - 2. setkání
- Hrály dudy - - - Já husárek malý - - - Bouře - - - příprava -

Ovoce - 3. setkání
- ukázka partitury - - - předehra k Prodané nevěstě - - - A já sám - - - Pod naším okýnkem - - - příprava -

Přání - 4. setkání
- Šel tudy, měl dudy - - - Stála basa u primasa - - - Niccolo Paganini - - - ukázka - - - příprava - - - kviz -

Zvířátka - 5. setkání
- Slon - - Pochod lvů - - Antilopy - - Klokan - - Průvod zvířátek - - Masožravá kytka - - Lítala si laštověnka - - příprava -

Na stavbě - 6. setkání
- Mravenci - - - Pstruh - - - Dělání - - - příprava -

Vánoční zpívání - 7. setkání
- Česká mše vánoční - - - Slyšte, slyšte - - - Rychle, bratři - - - Pásli ovce Valaši - - - Jak jsi krásné, neviňátko -
- Hej Vánoce, dlouhé noce - - - Dej Bůh štěstí - - - příprava -

Zrcadlo - 8. setkání
- Zrcadla - - - Maličká su - - - Rybička maličká - - - příprava -

Řemesla - 9. setkání
- Hudba k ohňostroji - - - A já pořád, kdo to je? - - - Já jsem kováříček - - - Mistři pěvci norimberští - - - příprava -

V kuchyni - 10. setkání
- Tři citrónky - - - Nemelem, nemelem - - - Kuchyňská revue - - - příprava -

Na svatbě - 11. setkání
- Kalamajka mik, mik, mik - - - Svatební pochod - - - Kováři, kováři - - -příprava -

Sny - 12. setkání
- Princi můj maličký, spi - - - Dobrú noc - - - Dú kravičky, dú - - - příprava -

Muzikanti - 13. setkání
- Pohádka - - - Ti zlosejnští muzikanti - - - Šly panenky silnicí - - - příprava -

Zvídavost - 14. setkání
- Serenáda - - - Běžela ovečka - - - Běžel tudy zajíček - - - příprava -

Já a my - 15. setkání
- rozpočitadlo - - - Já mám koně - - - Koncert Es dur - - - Já jsem malý mysliveček - - - příprava -

Létání - 16. setkání
- Vyletěl holoubek - - - Suita č. 2 - - - Měla jsem já hulána - - - příprava -

Sluníčko hřeje - 17. setkání
- Hřej, slunéčko, hřej - - - Žabák - - - Pásla ovečky - - - ZOO - - - příprava -

V přírodě - 18. setkání
- Žežuličko, kde jsi byla - - - V přírodě - - - Kdybys měla, má panenko - - - příprava -

V lese a u potoka - 19. setkání
- Já do lesa nepojedu - - - Holka modrooká - - - Země se točí pořád dokola - - - Mach a Šebestová - - - příprava -

Tematický plán s rozvržením učiva.